top of page
Fontenehus Norge logo.png

Fontenehus Norge er en paraplyorganisasjon for norske fontenehus.

Hovedoppgaven er å:

  • Arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for drift av fontenehusenes arbeidsbaserte rehabiliteringstilbud

  • Støtte fontenehusene med kompetanseoppbygging og kvalitet.

  • Arbeide for at fontenehusenes unike tilbud skal bli tilgjengelig over hele landet.

 

Fontenehus Norges visjon er at mennesker med psykiske helseutfordringer skal oppleve likeverd, og gis håp og muligheter.

bottom of page