Søk

Treningsrom

Treningsrommet i kjelleren begynner å ta form ! Advarsel: Se opp for breiskuldra muskelbunter rundt Fontenehuset i nærmeste fremtid #trening

Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa er for, og av, fontenehusmedlemmer mellom 16 og 30 år. Utenom den arbeidsorienterte dagen har gruppa hovedfokus på arbeid/studier, prosjekter, rekrutering og trivselstiltak spesielt egnet for unge voksne. Vi ønsker at alle unge med begynnende eller eksisterende psykiske helseutfordringer i lokalmiljøet skal vite hva Fontenehuset og ungdomsgruppa er, og dermed få mulighet til å delta sammen med oss. Videre vil det legges vekt på tiltak som gjør at disse ungdommene trives og vil fortsette å komme til Fontenehuset, og bruke det som et springbrett tilbake til samfunnet. Denne gruppa er en del av Fontenehuset Stavanger og følger følgelig alle retningslinjer på lik linje med resten a

Tlf: 51535393

  • Facebook

Org. Nr. 971338709