Søk

Sertifisering av Fontenehuset Stavanger

Hva: Fontenehuset er sertifisert etter fontenehus modellen til CI (Clubhouse International). Dvs. at vi er godkjent som fontenehus som driver og drifter etter CI sine retningslinjer. Essensen i modellen er at vi tror på at folk blir friskere av å jobbe, og vi driver etter en arbeidsorientert dag. Medlemmer hos oss jobber frivillig i et sosialt fellesskap, og velger selv hvilke oppgaver de vil gjøre her på huset. Vi ble godkjente etter modellen første gang i 2011, og det tas opp hvert 3 år. I 2018 er det tid for ny runde. (Du kan lese mer om hva vi gjør sammen på hjemmesida og Facebook). Hvorfor: CI har ansvar for fontenehusene som er godkjente for å se at vi forholder oss til retningslinjene

Tlf: 51535393

  • Facebook

Org. Nr. 971338709