top of page

Karianne på Faculty Training


For noen uker siden var jeg så heldig å få mulighet til å reise til Oslo for å være med på Faculty Training. "The Faculty for Clubhouse Development" er en internasjonal gruppe på litt under 100 aktive medlemmer og medarbeidere ved forskjellige klubbhus. Den viktigste oppgaven denne gruppen gjør er å akkreditere andre klubbhus, og eventuelt veilede de til hvordan de kan utvikle seg som et klubbhus hvis dette er nødvendig. Denne akkrediteringsprosessen gjør vi for å forsikre oss om at klubbhuset holder den standarden de skal, og at våre medlemmer skal få den hjelpen de trenger med å komme ut i arbeidslivet/studier.

Kurset ble holdt på Fontenehuset Oslo av Jack og Robby i Clubhouse International, med deltagere fra Norge, Sverige, Danmark, England, Island og Finland. Dette kurset var satt opp sånn at vi i løpet av de fire dagene kurset varte skulle få et godt innblikk i hva det innebar å være medlem av Faculty. Vi ble satt i team, et medlem og en medarbeider, som skulle gjøre en prøveakkreditering av et klubbhus. Min makker, Benedikt fra Island, og jeg skulle akkreditere Fontenehuset Oslo Øst, et veletablert og sterkt klubbhus.

Prosessene for å få et hus akkreditert er krevende, men også veldig lærerikt. Akkrediteringsprosessen starter med at klubbhuset går gjennom en stor selvanalyse der de gjennomgår alle de 37 retningslinjene. Er klubbhuset gode til å få medlemmer ut i arbeid? Er det tilstrekkelig med OA-plasser (OvergangsArbeid)? Hvordan er fellesskapet på huset?. De to fra Faculty kommer på besøk og skal se om de er enige med klubbhuset sine egne funn, og eventuelt gi veiledning til hva de kan jobbe videre med.

Det å være et Facultymedlem i en slik prosess er krevende. Selve besøket av klubbhuset er i 3 eller 4 dager avhengig av om klubbhuset er akkreditert fra før og eventuelle språkbarrièrer. Og dagene er lange; vi skal besøke huset, være med på forskjellige møter som enhetsmøte og husmøte hvis dette er mulig, besøke overgangsarbeidplasser hvis dette lar seg gjøre, snakke med medlemmer av styret og generelt observere arbeidet på klubbhuset. I tillegg til de lange dagene på huset skal det også skrives en rapport, og denne rapporten skal presenteres for medlemmer og medarbeidere siste besøksdag.

I løpet av de tre årene jeg har vært medlem ved Fontenehuset Stavanger ser jeg store endringer hos meg selv, og jeg vil fortsette å utfordre meg selv til å bli enda bedre. Å bli et medlem av Faculty gir meg en gyllen mulighet til nettopp dette, jeg kan utfordre meg selv i litt andre og mer krevende setninger enn hva jeg er vandt med, samtidig som jeg er i et trygt miljø. Jeg vil

også få mulighet til å ta med gode ideer fra andre klubbhus hjem til Stavanger. Mitt første akkrediteringsbesøk vil bli allerede i begynnelsen av desember sammen med Annlaug, daglig leder av Fontenehuset Hønefoss.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
bottom of page