top of page

Ønsker du å komme deg ut i arbeidslivet eller studier, men har det vanskelig psykisk?

 

Uansett hvilke mål du har, kan Fontenehuset Stavanger tilby deg tilrettelagt arbeid, der du kan jobbe frivillig og få en meningsfull hverdag. Her vil du også møte andre mennesker i samme situasjon og bli en del av et trivelig, sosialt fellesskap.

bottom of page