top of page
"Sammen for bevegelse"

Fysisk aktivitet har flere positive effekter på den psykiske helsen. Vi ser på det som den beste medisinen for den mentale helsen. Livsstilsgruppa på Fontenehuset Stavanger har derfor tatt initiativ til et prosjekt med varighet på ett år. Prosjektet gir alle mulighet til å være med, uavhengig av ens nåværende funksjonsnivå, med fokus på å motivere til bevegelse og øke den fysiske aktivitet.

Om prosjektet

Prosjektet går ut på at vi tilsammen vil gå tilsvarende jorden rundt i løpet av ett år, ved bruk av skrittellere / aktivitetsarmbånd / mobilapp. På «turen» rundt jorda vil vi besøke 31 forskjellige Klubbhus i 17 forskjellige land. Prosjektet gjennomføres med at vi samler antall skritt vi har gått hver uke og ser hvor langt vi har kommet på kartet.

Mål

Vi vil bedre den fysiske og den psykiske helsen. Vi vil at dette prosjektet gir hver enkelt en merkbar positiv endring i ens egen helse, og at motivasjonen for fysisk aktivitet vil vedvare videre.

Hvordan prosjektet kan bidra positivt

Den kan redusere fysiske- og psykiske helseplager. Bedre selvbilde og selvtillit. Gi opplevelse av mestring, bedre livskvaliteten og søvnen. Den kan være en kilde til glede og påvirke humøret positivt. Et slikt prosjekt kan gi tilhørighet, redusere følelsen av ensomhet og gi færre sykehusinnleggelser.

Her kan man lese mer om positive effekter fysisk aktivitet har på den psykiske helsen:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet

bottom of page