top of page
Ung på huset

Er du mellom 16 til 30+ år og trenger et sted å tilhøre?

Fontenehuset Stavanger har et tilbud for folk i alderen 16 til 30 år som sliter med psykiske helseutfordringer.

Tilbudet gjelder unge som har falt ut eller er på vei til å falle ut av videregående skole, høyere utdanning eller jobb.

Deltakelse i Fontenehuset’s arbeidsfellesskap vil gi unge voksne opplevelsen av tilhørighet, inkludering i et fellesskap, vennskap, økt tro på egen mestring og selvutvikling.
 

Bli med- bli med- bli med!

Vårt fokus er på deg som gjerne har det vanskelig og ønsker å ha noen på egen alder med forståelse for dine utfordringer.

Det er viktig for oss at du kan komme til Fontenehuset akkurat som du er.

Vårt mål er å gi deg en varm velkomst og trygg opplevelse. Som medlem vil du kunne motta støtte til å fullføre videregående skole, høyere utdanning eller få hjelp med jobbsøking. 

Tilbudet ble utviklet av unge medlemmer som selv vet hvordan det er å ha det vanskelig, og har flere arbeidsoppgaver på områder de gjerne er trygge på.

På Fontenehuset kan du oppleve en sosial & meningsfull hverdag.

Denne hverdagen styrer du selv.

En kan drive med selvstendig arbeid eller være med på ulike prosjekter. 

Her bidrar alle på lik linje, med de ressursene man har.

Vi jobber bl.a. i fellesskap med sosiale medier, utforming av avis, rekruttering av nye medlemmer, samarbeid med andre fontenehus. Samarbeide med skoler i regionen. 

Vårt hovedmål er å være en støttespiller for våre medlemmer som ønsker å komme seg i jobb, studie eller en plass til å føle tilhørighet.

All deltagelse er frivillig!

Hver tirsdag  har vi "Ung på huset" møter kl. 13:15-14:30.

Siste tirsdag hver måned har vi sosiale happenings som f.eks kafe, spillkveld, filmkveld, etc.

 

Vel møtt!

246717335_4709589792426555_4696582703688306366_n.jpg
safe_image.jpg
fdijgfsauhdgik.jpg
Møte.jpg
ertyui_edited.jpg
bottom of page