top of page
Hvordan bli medlem ?

Det å bli medlem er:

  • Frivillig

  • Gratis

  • Uten tidsbegrensning

  • Trenger ingen henvisning fra lege eller behandler

  • Må ha eller ha hatt en psykisk helseutfordring 

Vi har en forventning at man har et ønske om å engasjere seg i det daglige arbeidet, med de talenter og ferdigheter man har.

Alt arbeid er basert på frivillighet og man bestemmer sin egen rehabiliteringsprosess. Det er et krav at man er upåvirket av alkohol og andre rusmidler når man er til stede på Fontenehuset.

Dersom man ønsker å bli bedre kjent med oss, er man velkommen til å ta kontakt.

Vi avtaler så en omvisning. På omvisningen vil man bli vist rundt på huset og få mer informasjon om Fontenehusmodellen. Etter omvisningen har man mulighet til å bli mulig medlem for en periode, hvor man prøver å finne ut av om dette tilbudet er aktuelt. Når man føler seg klar, har man muligheten til å bli ordinært medlem.

Som medlem er det ikke et krav at man kommer hver dag. Man bestemmer selv når man vil bruke huset.

bottom of page