top of page

Hva er et Fontenehus?

Et fontenehus er et sted som tar sikte på å gi mennesker med psykiske helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensial. Ønsket er at alle mennesker med psykiske helseutfordringer skal ha tilgang og støtte fra et fontenehus. Målet er å oppmuntre medlemmene og gi alle den hjelp de trenger for å lykkes i livet, samt å bli samfunnsengasjert.

 

Dette er et hus som drives av medlemmer og ansatte som likeverdige kollegaer. Både medlemskap og deltakelse er frivillig. Ansatte og medlemmer arbeider sammen for å administrere driften av huset, noe som gir medlemmene muligheten til meningsfull hverdag.

 

Fontenehusene følger internasjonale retningslinjer for klubbhusprogram. Disse retningslinjene er utformet av The International Center for Clubhouse Development (ICCD) og består av til sammen 37 punkter. Klubbhusprogrammet er et omfattende og dynamisk program for å gi støtte og muligheter til mennesker med psykiske lidelser og utfordringer.

 

Fontenehuset er et sted hvor folk bidrar som voksne mennesker, snarere enn å tilbringe sin tid alene, isolert fra samfunnet som behandlingstrengende pasienter. Målet til Klubbhusprogrammet er å:

 

"Vise at mennesker med psykiske lidelser kan lykkes, leve produktive liv og arbeide ute i samfunnet, uavhengig av art eller alvorlighetsgrad av sine psykiske lidelser."

Det er viktig å ha fokus på ressurser og evner, istedenfor begrensninger og problemer, gjennom et miljø av støtte, aksept og engasjement.

 

Fokuset ligger på relasjoner mellom mennesker. Her kan medlemmene omgås hverandre, og motta og gi hjelp til bla. å gjenvinne sin produktivitet og selvtillit, for å komme tilbake til samfunnet. I et fontenehusmiljø er det viktig å få råd fra andre medmennesker som har opplevd eller befinner seg i en tilsvarende situasjon.

bottom of page