Fontenehus Norge logo.png

Fontenehus Norge er en paraplyorganisasjon for norske fontenehus.

Hovedoppgaven er å:

  • Arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for drift av fontenehusenes arbeidsbaserte rehabiliteringstilbud

  • Støtte fontenehusene med kompetanseoppbygging og kvalitet.

  • Arbeide for at fontenehusenes unike tilbud skal bli tilgjengelig over hele landet.

 

Fontenehus Norges visjon er at mennesker med psykiske helseutfordringer skal oppleve likeverd, og gis håp og muligheter.

Tlf: 51535393

  • Facebook

Org. Nr. 971338709