top of page
Historien til Kristine

Et  annet medlem tok meg med på huset i 2009, og jeg ble selv medlem i 2010. Før jeg ble medlem så studerte jeg i Oslo og ble etter hvert pedagogisk leder i en barnehage i Stavanger. Men så ble jeg syk med påfølgende innleggelse og etter hvert ble boende på ettervernshjem.

På ettervernshjem ble det sagt mye positivt om Fontenehuset noe som gjorde meg nysgjerrig.

 

I begynnelse på Fontenehuset så var det musikk og husbandet som betydde mye for meg. Etter hvert så fikk jeg OA-jobb, noe som var helt fantastisk for meg og min utvikling. Gjennom OA-plassen så fikk jeg troen tilbake og kunne begynne igjen i barnehage, noe jeg fikk til etter at OA-kontrakten ble ferdig. Jeg har vært i praksis i barnehage i et år.

 

I tillegg til OA-jobben så har det sosiale vært viktig for meg og jeg har fått et nytt nettverk og nye venner gjennom huset. Jeg har også fått god hjelp av de ansatte i forhold til spørsmål rundt NAV, økonomiske problemer og diverse vanskelige situasjoner. Jeg føler at det er lett å spør om hjelp, og jeg får hjelp og støtte til å ordne opp i ting som oppstår – som regel så gjør vi dette sammen.

kristine.jpg

«Fontenehuset er et felleskap for mennesker med psykiske helseutfordringer

Gjennom samholdet på huset opplever jeg å ha en verdifull hverdag, som igjen gjør livet lettere, spesielt når jeg føler meg mer sårbar enn vanlig»

bottom of page