top of page

Sertifisering av Fontenehuset Stavanger


Hva:

Fontenehuset er sertifisert etter fontenehus modellen til CI (Clubhouse International). Dvs. at vi er godkjent som fontenehus som driver og drifter etter CI sine retningslinjer.

Essensen i modellen er at vi tror på at folk blir friskere av å jobbe, og vi driver etter en arbeidsorientert dag.

Medlemmer hos oss jobber frivillig i et sosialt fellesskap, og velger selv hvilke oppgaver de vil gjøre her på huset.

Vi ble godkjente etter modellen første gang i 2011, og det tas opp hvert 3 år.

I 2018 er det tid for ny runde.

(Du kan lese mer om hva vi gjør sammen på hjemmesida og Facebook).

Hvorfor:

CI har ansvar for fontenehusene som er godkjente for å se at vi forholder oss til retningslinjene og gjør dette på rett måte. Samtidig plukker de med seg gode ideer, erfaringer, veileder og gir råd. De er våre internasjonale kollegaer, og er opptatt av å bistå oss slik at vi har gode prosesser og miljø på huset. Vi er stolte av å tilhøre fontenehus bevegelsen, som er viktig for oss i lokale og nasjonale prosesser som et godt varemerke.

Hvordan:

I 2018 første halvår, vil vi få besøk av 2 representanter fra CI sitt fakultet som kommer på besøk en uke for å bli kjent med oss og vårt innhold på huset.

I forkant av dette skal vi ha en selvevaluering på huset, hvor vi gjør oppgaver sammen om hvordan vi jobber etter retningslinjene, forståelsen, hva som er bra, hva vi har gjort siden sist og hva vi kan gjøre bedre. Dette sendes til fakultetet slik at de kan forberede seg til besøket.

Før de drar skal de siste dag avgi en foreløpig rapport til oss alle på huset, om hvordan de har hatt det og opplevd oss som fontenehus.

Når:

Oppstart for oss internt her i Stavanger er november. Og det endelige svar om vi vil bli godkjent for 3 nye år, får vi på våren i 2018.

Vi har erfart dette som en veldig engasjert og god prosess med aktive medlemmer og medarbeidere, og ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til et kjekt og givende teamwork på huset! J


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
bottom of page